Αμπέλι β , vigneto b, vignoble b, mahastian b, weinberg b, vinamar jaistandus b, vinbergxardenon b, vinya b, vinograd b, vinea b, vynuogynas b, vinja b, wijngaard b, viinitarha b, winnica b, vinha b, vie b, vinice b

Από:

ΟΙΝΟΣ: Επιστήμη και Τέχνη

∆ρ. Χαρούλα Σπινθηροπούλου
Αργατία Ο.Ε.
Οινοποιείο Αργατία
Εισήγηση στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης για την ελληνική αµπελουργία, 20-21 Απρίλη 2012, Καπανδρίτι Αττικής
Θα ξεκινήσω την εισήγησή µου δίνοντας τον ορισµό της οικογενειακής εκµετάλλευσης όπως εγώ τον αντιλαµβάνοµαι: Μια οικογενειακής µορφής επιχείρηση που περιλαµβάνει αµπελώνες και οινοποιείο και στην οποία όλες οι αναγκαίες εργασίες (καλλιέργεια αµπελώνων, παραγωγή κρασιού, διάθεση) πραγµατοποιούνται από τα µέλη της οικογένειας.
Για να είναι βιώσιµη µια τέτοια εκµετάλλευση θα πρέπει να διαθέτει 20-50 στρ, έκταση την οποία µια τετραµελής οικογένεια µπορεί άνετα να διαχειριστεί.
Όταν αναφέροµαι σε ένα οικογενειακό οινοποιείο το µυαλό µου πάντα πηγαίνει στη Βουργουνδία, όπου υπάρχουν πολλές οικογενειακές εκµεταλλεύσεις µε εκτάσεις που µοιάζουν µε αυτές των ελληνικών οικογενειακών εκµεταλλεύσεων και οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα
γεωµορφολογικό περιβάλλον που µοιάζει µε αυτό πολλών ελληνικών περιοχών. Υπάρχουν βέβαια και σηµαντικά στοιχεία διαφοροποίησης.
Στη Βουργουνδία τα οικογενειακά οινοποιεία δραστηριοποιούνται µέσα σε ένα zonage viticole µε ξεκάθαρα χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποιότητα, τον χαρακτήρα, και την «τιµή» των κρασιών.
Έχουν παράλληλα µια µακρόχρονη και συνεχή παράδοση και µια ιστορία που δικαιολογεί την τιµολογιακή πολιτική των οικογενειακών οινοποιείων και εξασφαλίζει τη βιωσιµότητά τους ακόµη και µε ένα πολύ µικρό αριθµό φιαλών. Επισκεπτόµενος ένα τέτοιο οινοποιείο και έχοντας τις κατάλληλες διασυνδέσεις µπορείς να δοκιµάσεις κρασιά 20,30, 40, 50 ετών, να επισκεφτείς αµπελώνες που ξεπερνούν τα 100 έτη.
Τι γίνεται στην Ελλάδα;
Την τελευταία εικοσαετία έχουµε µία σηµαντική αύξηση των οικογενειακής µορφής οινοποιείων, µε αµπελώνες ηλικίας µικρότερης των 20 ετών (στις περισσότερες περιπτώσεις), χωρίς όµως ξεκάθαρους στόχους. Μικρά οινοποιεία που θέλουν να γίνουν Μπουτάρης στη θέση του Μπουτάρη, που να λεν ότι είναι οικογενειακά, αλλά να έχουν και τους εργάτες τους για να αισθάνονται «αφεντικά».
Οι ιδιοκτήτες τους είναι γεωπόνοι, οινολόγοι, αµπελουργοί, γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί κλπ
Ευτυχώς σε αρκετές περιπτώσεις η επιλογή της δηµιουργίας µιας οικογενειακής αµπελοοινικής εκµετάλλευσης είναι συνειδητή. Σε πολλές όµως περιπτώσεις είναι καθαρά για την απόκτηση ενός prestige που θεωρείται ότι παρέχει η ενασχόληση µε το κρασί και µιας λάθος αντίληψης που συνδέει το «µου αρέσει να πίνω κρασί» µε το «αγαπώ το κρασί».
Έτσι οι ιδιοκτήτες συχνά στερούνται γνώσεων και δεν έχουν καµία διάθεση να εκπαιδευτούν, θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και ότι το κρασί τους είναι το καλύτερο, συνήθως χωρίς να µπουν στον κόπο να δοκιµάσουν κανένα άλλο. ∆υστυχώς τα παραπάνω δεν είναι αποκυήµατα της φαντασίας µου.
Φυσικά θέλοντας να σας παρουσιάσω τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα µιας οικογενειακής εκµετάλλευσης δε θα µπορούσα παρά να παρουσιάσω ως παράδειγµα την δική µας εκµετάλλευση, την Αργατία.
Καλλιεργούµε 21 στρ αµπελώνες γηγενών ποικιλιών µε κυρίαρχη ποικιλία το Ξινόµαυρο, µε βάση τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Οι πρώτοι µας αµπελώνες φυτεύτηκαν το 2000 ενώ το 2009 φυτέψαµε το τελευταίο µας αµπελοτεµάχιο.
Κτίσαµε το οινοποιείο µας το 2006 το οποίο έχει µία δυναµικότητα 30 τν. Αυτή τη στιγµή παράγουµε 8000 φιάλες και το οινοποιείο βγάζει απλά τα έξοδά του. Θεωρούµε ότι σε δύο χρόνια που όλα τα αµπέλια µας θα είναι σε πλήρη παραγωγή θα φτάσουµε τις 15000 φιάλες, µέγεθος που εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του οινοποιείου και την αξιοπρεπή µας διαβίωση.
Όλες οι εργασίες γίνονται αποκλειστικά από τα µέλη της οικογένειας και φίλους.
Γιατί δηµιουργήσαµε την αµπελοοινική µας εκµετάλλευση;
1. Γιατί θέλαµε να αλλάξουµε τρόπο ζωής
2. Για να αξιοποιήσουµε τα αποτελέσµατα της εικοσαετούς έρευνας και της εµπειρίας µας στην πράξη
3. Γιατί αγαπάµε τον τόπο µας και θέλαµε να βοηθήσουµε στην αγροτοτουριστική του ανάπτυξη
Ποτέ µας δεν ονειρευτήκαµε κάτι τέτοιο!!!
Ας δούµε τώρα τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της µικρής µας οικογενειακής εκµετάλλευσης στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
Καλλιέργεια του Αμπελιού
Εδώ µόνο πλεονεκτήµατα µπορώ να αναφέρω:
Το κόστος διαχείρισης των αµπελώνων µας είναι µικρότερο σε σχέση µε µεγαλύτερα µεγέθη που απαιτούν ξένη εργασία, το δε ετήσιο κόστος παραγωγής σταφυλιού ανέρχεται στα 30-40 λεπτά
∆ουλεύοντας ο ίδιος τα αµπέλια σου, αποκτάς ακριβή γνώση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε αµπελοτεµαχίου και της ποιότητάς του, αλλά και βιώνεις τις ιδιαιτερότητες της κάθε χρονιάς
Επεµβαίνεις έγκαιρα στην κάθε εργασία αφού δεν έχεις ωράριο.
Το σηµαντικότερο όµως πλεονέκτηµα είναι το γεγονός ότι δουλεύεις σε ένα υγιές περιβάλλον και βλέπεις κάθε χρόνο το αποτέλεσµα των ενεργειών σου. ∆εν υπάρχει ωραιότερο πράγµα από αυτό. Ακόµα και τις εποχές τις βιώνεις διαφορετικά µέσα στο αµπέλι.
Οινοποίηση
Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τα αρνητικά σηµεία είναι αρκετά και ξεκινούν από το µικρό µέγεθος της εκµετάλλευσης και από το γεγονός ότι για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς φυτέψαµε αρκετές ελληνικές ποικιλίες και κλώνους ποικιλιών.
Οι διαφορετικής ωρίµανσης ποικιλίες, τα διαφορετικά εδάφη που καλλιεργείται η ίδια ποικιλία παρουσιάζουν µία σχετική δυσκολία διαχείρισης της πρώτης ύλης στο βέλτιστο της τεχνολογικής ωριµότητας της κάθε ποικιλίας. Επιπλέον οι µικρές ποσότητες αναγκάζουν στη χρήση πολλών µικρών δεξαµενών µε υψηλότερο κόστος αγοράς. ΄
Από την άλλη χρειάζεσαι ένα µικρό πιεστήριο και περισσότερες πιέσεις και άρα περισσότερη εργασία. Γενικά όλος ο εξοπλισµός της οινοποίησης είναι αναλογικά ακριβότερος.
Υψηλότερο είναι και το κόστος των αναλωσίµων οινοποίησης, χρειάζεσαι κάποια γραµµάρια ενός σκευάσµατος για µια δεξαµενή και είσαι αναγκασµένος να αγοράσεις µία µεγάλη συσκευασία που µπορεί το υπόλοιπο να µη σου ξαναχρειαστεί ή να έχει την επόµενη φορά που θα το θέλεις να έχει λήξει.
Αλλά και το κόστος των αναλύσεων είναι υψηλό. Πληρώνεις το ίδιο για ένα δείγµα από µία 2τν δεξαµενή ή µία 20τν.
Το κόστος των υλικών συσκευασίας είναι επίσης υψηλό και έχεις και επιπλέον το βραχνά της κατώτερης παραγγελίας. Θυµάµαι τον πρώτο χρόνο που παραγγείλαµε καψύλια και κιβώτια, η παραγγελία µας ήταν για 5 χρόνια µε ότι αυτό συνεπάγεται (χρήµατα, αποθήκευση κλπ).
Ξεκινήσαµε µε 3 διαφορετικές φιάλες για να καταλήξουµε σε µία προσπαθώντας να βελτιώσουµε τη διαχείρισή τους.
Τέλος έχουµε να αντιµετωπίσουµε και το πολύ υψηλό κόστος των ασφαλιστικών ταµείων.
Στα θετικά στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω την παραγωγή κρασιών που φέρνουν το στίγµα της χρονιάς, τη µικρότερη καταπόνηση του σταφυλιού και του γλεύκους κατά την οινοποίηση αφού χρησιµοποιούµε όπου µπορούµε τα χέρια µας και όχι τα µηχανήµατα, την αξιοποίηση όλου του σταφυλιού (τσίπουρο για οικογενειακή κατανάλωση, κοµπόστ για τον µπαξέ κλπ) και τέλος ένα σχετικά µικρότερο λειτουργικό κόστος κυρίως όσον αφορά τη θέρµανση που είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας του κόστους στη βόρεια Ελλάδα και το ρεύµα (αφού θερµαίνουµε και καίµε ρεύµα µόνο όταν είµαστε στο οινοποιείο).
Εμπορία
Και εδώ οι δυσκολίες είναι µεγάλες. Το κόστος συνεχούς διαφήµισης µε τους συνήθεις τρόπους (καταχωρήσεις, συµµετοχές σε διαγωνισµούς και εκθέσεις κλπ) είναι υψηλό σε σχέση µε τα µεγέθη µας. Το ίδιο και η αποστολή κρασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τους ίδιους σκοπούς (το κόστος αποστολής µιας φιάλης είναι διπλάσιο, τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο από την τιµή της).
Αλλά και το να στείλεις κρασιά σε έναν πελάτη στο εξωτερικό κοστίζει. Πληρώνεις τα ίδια χρήµατα στο τελωνείο εάν στείλεις 10 κιβώτια ή µία παλέτα. Και είναι δύσκολο να ενταχθείς σε ένα εµπορικό δίκτυο µε το βαθµό δυσκολίας να είναι αντιστρόφως ανάλογος της παραγωγής που διαθέτεις.
Πολλά από τα προβλήµατα αυτά λύνονται ή αντιµετωπίζονται ως ένα βαθµό µε συνεργασία (κάτι που για µας τους Έλληνες είναι το µελανό µας σηµείο):
Συµµετέχοντας σε συλλογικούς φορείς του κλάδου (π.χ. ΕΝΟΑΒΕ), µπορείς να εξασφαλίσεις την παρουσία σου στο προσκήνιο µέσα από οµαδικές προωθητικές ενέργειες (εκθέσεις, διαγωνισµούς,
έντυπα, καταχωρήσεις κλπ).
∆ηµιουργώντας το δίκτυο µικρών παραγωγών (Αυθεντικά Οινοποιεία) µε στόχο την προώθηση των πωλήσεων κυρίως στο εξωτερικό µε κοινές δράσεις, ακόµα και κοινές αποστολές σε επιλεγµένες χώρες στόχους ως ελληνικό κρασί.
Το µεγάλο πλεονέκτηµα των µικρών οικογενειακών οινοποιείων είναι η δυνατότητά τους να πουλούν απευθείας στον καταναλωτή
Στόχος µας είναι η πώληση του κύριου όγκου της παραγωγής από το οινοποιείο. Προσπαθούµε να συνδυάσουµε το κρασί µε την τοπική γαστρονοµία και κυρίως µε προϊόντα που το ίδιο το οινοποιείο παράγει. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα πιο άµεσης και ζεστής επαφής µε τον καταναλωτή, τον φέρνεις πιο κοντά, αποκτάς προσωπική σχέση. Έχεις παράλληλα τη δυνατότητα διαφορετικής τιµολογιακής πολιτικής σε σχέση µε την ποιότητα της χρονιάς, γίνεσαι πιο «ειλικρινής».
Για να γίνει αυτό όµως πρέπει να δηµιουργήσεις γεγονότα-θεσµούς που θα φέρουν κόσµο στο οινοποιείο.
Είτε αυτό είναι «Ανοικτές Πόρτες», είτε άλλες εκδηλώσεις του κλάδου, είτε κάτι που εσύ δηµιουργείς.
Εµείς πιστεύοντας στα κοινωνικά δίκτυα δηµιουργήσαµε µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία, τους “Φίλους του Ξινόµαυρου”.  Είναι ουσιαστικά µία οµάδα ανθρώπων η οποία συµµετέχει ενεργά σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρίας µας. Κάθε χρόνο µετά τον τρύγο δοκιµάζουµε το Ξινόµαυρο της χρονιάς και αποφασίζουµε τις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιήσουµε κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς (κλάδεµα, κορυφολόγηµα-αµπελόφυλλα, τρύγος κλπ)
Γίνονται µε τον τρόπο αυτό κοινωνοί του Ξινόµαυρου, µαθαίνουν γι αυτό, το γνωρίζουν και µιλούν γι αυτό στο δικό τους κύκλο. Γίνονται έτσι συνειδητοί πρεσβευτές του κρασιού µας.
Κλείνοντας θα ήθελα να συνοψίσω τα στοιχεία που θεωρώ ότι συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας επιτυχηµένης αµπελοοινικής εκµετάλλευσης
1. Αυτογνωσία. Γνωρίζουµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά µας, τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία µας.
2. Καθορίζουµε το κοινό-στόχο µας και δεν αµφιταλαντευόµαστε µε σκοπό το πρόσκαιρο κέρδος (δεν ακολουθούµε τις εφήµερες τάσεις της αγοράς)
3. Πιστεύουµε στο ποιοτικό προϊόν το οποίο παράγουµε και δουλεύουµε συστηµατικά στην ίδια προαποφασισµένη από εµάς κατεύθυνση
4. Χτίζουµε την ιστορία της εκµετάλλευσης
 
Η δηµιουργία ενός οικογενειακού οινοποιείου είναι επιλογή τρόπου ζωής
 

Το βιογραφικό της Χαρούλας Σπινθηροπούλου

Η Χαρούλα μας Η Χαρούλα κοιτάζει τα αμπέλια της μπροστά στο οινοποιείο Με τους συναδέλφους στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη

Χαρούλα Σπινθηροπούλου

Σπουδές:

 • Αποφοίτησε το 1988 από τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
 • Το 1989 απέκτησε και την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Οινολόγου, ενώ το 1995 το D.A.A. (Diplome d`Agronomie Approfondie) στην Αμπελουργία, από το E.N.S.A., του Μontpellier της Γαλλίας.
 • Το 2005  ανακηρύχτηκε  Διδάκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Διδακτορικής Διατριβής τη «Μελέτη της επίδρασης της χλωράς λιπάνσεως στην ευρωστία, τη ζωηρότητα και την ποιότητα των οινικών προϊόντων της αμπέλου».

Παράλληλα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια σε αμπελουργικά θέματα (Αμπελογραφία, αμπελουργικές τεχνικές, φυτοπροστασία, ολοκληρωμένη διαχείριση, αμπελουργικά εδάφη) στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Εργασία:

 • Εργάστηκε 7 χρόνια (1989-1996) στο Διεπαγγελματικό Σύνδεσμο Οίνων Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα» ως γεωπόνος σύμβουλος των αμπελουργών της ζώνης Ο.Π.Α.Π. Νάουσα.
 • Στη συνέχεια και μέχρι το Φεβρουάριο του 1998 στη ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως υπεύθυνος της κλωνικής επιλογής ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, και στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης των αμπελουργών και οινοποιών – πελατών της.
 • Από το 1998 και ως σήμερα εργάστηκε και συνεχίζει να εργάζεται ως σύμβουλος, ειδικός αμπελουργίας των εταιριών ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΚΑΤΩΓΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ  Α.Ε., ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, κ.α.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα – μελέτες:

 • Διερεύνηση του οινικού δυναμικού της ζώνης οίνων Ο.Π.Α.Π Νάουσα, πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών (1989-1993), που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Οίνου με επιστημονική υπεύθυνο την Δρ. Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα
 • Διακοινοτικό πρόγραμμα EUROVIN (εξάπλωση και εξέλιξη του μύκητα Eutypa lata στην περιοχή της Νάουσας).Υπεύθυνος Δρ. Ι. Ρούμπος, Ινστιτούτο προστασίας φυτών Βόλου (1991)
 • Συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα “Nouveaux systemes de culture integre de vinge pour amelliorer en fonction de contraints pedoclimatiques” (1993-1994) Groupe d`experts de la physiologie de la vigne, OIV.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος (1993-1995) στο πρότυπο σχέδιο Ampelos (κοινοτικό πρόγραμμα Force) για την εκπαίδευση των αμπελουργών.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος (1995-Απρίλης 1996) στο πρόγραμμα ΕΠΕΤ 602 «Βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων της κατηγορίας VQPRD» στο τμήμα που αφορά την ποιοτική κατάταξη των αμπελώνων της ζώνης ΟΠΑΠ Νάουσα.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος στο πιλοτικό κοινοτικό πρόγραμμα Leonardo da Vinci (1996-1999), με θέμα την δημιουργία δικτύου για την εξ’αποστάσεως κατάρτιση αμπελουργών-οινοποιών
 • Υπεύθυνος έργου και επιστημονικός υπεύθυνος από το 1997 του προγράμματος ΕΠΕΤ 602 «Βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων της κατηγορίας VQPRD» που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 1998.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ΠΑΒΕ 99ΒΕ/434 «Δημιουργία βασικού υλικού των ποικιλιών αμπέλου (Vitis vinifera) που πιθανώς συμμετείχαν στην παραγωγή του οίνου Μαλβαζία» (Σεπτέμβριος 99-Απρίλιος 2001)
 • Επιστημονικός υπεύθυνος από πλευράς του συνεργαζόμενου φορέα ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. του έργου ΕΠΕΤ ΙΙ 98 ΒΙ-3 «Εφαρμογή μοριακών δεικτών στην ταυτοποίηση και τη μελέτη της φυσιολογίας ωρίμανσης ελληνικών ποικιλιών αμπέλου- in vitro & in vivo παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών οινοποιίας και αξιολόγηση των οινικών προϊόντων» (Γενάρης 2000- Δεκέμβρης 2001).
 • Επιστημονικός υπεύθυνος και υπεύθυνος έργου του προγράμματος «Καταγραφή, μελέτη και διάσωση αυτόχθονων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER II της ΕΝΟΑΜ Α.Ε. (Σεπτέμβριος 99-Απρίλης 2001), από την ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Αμπελογραφική και γενετική μελέτη των αυτόχθονων ποικιλιών αμπέλου της Δυτικής Ελλάδας-Ιολογικός έλεγχος και ταυτοποίηση με βιοτεχνολογικές μεθόδους-Οινολογική αξιολόγηση-παραγωγή υγιούς και ταυτοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού», έργο ΤΡ 33, ΕΠΑΝ μέτρο 4.5.1, (Αύγουστος 2004-Αύγουστος 2006).

Συγγραφή βιβλίων – Διατριβών:

 • La Maîtrise du Rendement par le système de conduite, D.A.A., Mémoire de fin d’ études, Montpellier France, 1995
 • Οινοποιήσιμες ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα, Σπινθηροπούλου Χαρίκλεια, Εκδόσεις Olive Press, Δεκέμβρης 2000
 • Μελέτη της επίδρασης της χλωράς λιπάνσεως στην ευρωστία, τη ζωηρότητα και την ποιότητα των οινικών προϊόντων, Διδακτορική Διατριβή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σπινθηροπούλου Χαρούλα, 2005.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά:

 • Η Ευτυπίωση, μια σοβαρή ασθένεια της αμπέλου, Σπινθηροπούλου Χ. περιοδικό Νιάουστα, 1989.
 • Το σκουλήκι των ματιών της αμπέλου. Σπινθηροπούλου Χ. Περιοδικό Νιάουστα, 1990.
 • Πρόγραμμα καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών της αμπέλου με βάση τα βλαστικά της στάδια. Σπινθηροπούλου Χ. Περιοδικό Νιάουστα, 1991.
 • Κλωνική επιλογή των ελληνικών οινοποιήσιμων ποικιλιών Αμπέλου (Vitis Vinifera), Σπινθηροπούλου Χ. Γεωπονικά, 384, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1999

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια:

 • “Integrating land information for erosion survey in a vineyard area in northern Greece, Naoussa”). Μισοπολινός Ν., Συλλαίος Ν., Σπινθηροπούλου Χ., Πρακτικά του συνέδριου ‘Combating soil erosion in vineyards’ στο Trier, 1991.
 • -Ερευνα επί της εξάπλωσης της Ευτυπίωσης της αμπέλου στις περιοχές Ναούσης, Χαλκιδικής, Κορινθίας και Μαγνησίας. Ρούμπος Ι., Σπινθηροπούλου Χ., 5o  Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 1995
 • Απαιτήσεις του Ξινόμαυρου, ποικιλία του ευρύτερου Μακεδονικού χώρου και δυνατότητα ικανοποίησης των θρεπτικών αναγκών της στα πλαίσια της βιολογικής καλλιέργειας, Σπινθηροπούλου Χ. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικής Γεωργίας, 1996,
 • Κλωνική επιλογή των ελληνικών οινοποιήσιμων ποικιλιών Αμπέλου (Vitis Vinifera), Σπινθηροπούλου Χ. Συμπόσιο Οινοφόρος 97
 • Η καλλιέργεια της ποικιλίας Τσάπουρνο στον ευρύτερο Μακεδονικό χώρο, Σπινθηροπούλου Χ., Τζούρου Ε., Σαλάχα Μ. Συμπόσιο Οινοφόρος 99, Δράμα 1999.
 • Συμβολή στη μελέτη της γενετικής ποικιλομορφίας των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, Σταυρακάκης Μ., Μπινιάρη Κ., Σπινθηροπούλου Χ. Συμπόσιο Οινοφόρος 99, Δράμα 1999.
 • Προβλήματα κατά την κλωνική επιλογή ποικιλιών αμπέλου που οφείλονται στην παρουσία διαφόρων ιών της αμπέλου. Δόβας Χ., Σπινθηροπούλου Χ., Κατής Ν., Σταυρακάκης Μ. 10ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 2000
 • Επίδραση της χλωράς λίπανσης στην ποικιλία αμπέλου «Ξινόμαυρο». Σπινθηροπούλου Χ., Σταυρακάκης Μ. 20Ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα.
 • Κλωνική Επιλογή της ποικιλίας αμπέλου «Ξινόμαυρο». Σπινθηροπούλου Χ., Σταυρακάκης Μ. Μπινιάρη Κ., Δόβας Χ., Κατής Ν., Γκουλιώτη Α., Μαρίνος Β., Λεβεντάκης Ν. 20Ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα.
 • Sanitary status of wine grape varieties (Vitis vinifera L.) in Northern Greece originating from clonal selection and collection for preservation C.I. Dovas, H. Spinthiropoulou , Μ.Ν. Stavrakakis, and N.I. Katis, 14th Meeting of the ICVG,   Bari, 2003
 • Clonal Selection of the Greek Grape Wine Cultivar “Xinomavro”- H.C. Spinthiropoulou, Μ.Ν. Stavrakakis, Α.F. Biniari, A.G.Goulioti, Β.Α. Marinos, C.Ι. Dovas, Ν.Ι. Κatis, Ν. Α. Leventakis,  2003. Lisbon, June 30-July 03, 2003. Proceedings of the 1st International Symposium on Grapevine Growing, Commerce and Research. Acta Horticulturae, No 652 p.45-49
 • Ο ρόλος της μελέτης του συστήματος έδαφος-κλίμα-φυτό στην αμπελουργική ανάπτυξη μιας περιοχής. Ν. Μισοπολινός, Στ. Κουνδουράς Χ. Σπινθηροπούλου, Αγχίαλος, Εδαφολογικό Συνέδριο 2004
 • Η προσαρμοστικότητα του Ξινόμαυρου στα διαφορετικά οικοσυστήματα της ζώνης Ο.Π.Α.Π. Νάουσα. Χ. Σπινθηροπούλου, Β. Μαρίνος, 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οινολογίας Χαλκιδική 2005
 • The adaptation capability of the grape variety Xinomavro (V. Vinifera L). to the different terroirs of the “Naoussa” A.O.C. region, Spinthiropoulou Haroula, Marinos Vassilios, The third International Symposium on Sangiovese. Terroir model for fine wine, 3-5 December 2008, Firenze

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

βιβλιαράκια||bookies

the books gave Matilda a hopeful and comforting message: you are not alone

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Lina's Cosmos

welcome to my cosmos!!! Μεγάλες δόσεις από Βιβλία, συγγραφή, δημιουργική γραφή, healthy tips με συμπληρώματα διατροφής και βότανα, φυσικές συνταγές καθώς και ιδέες για χειροποίητα δώρα.Προσθέστε φαντασία και καλή απόλαυση!!!

scientificlove

Physics, Chemistry, Psychology, entertainment, social network

Περιδιαβαίνοντας

- Passing through the Αrts, culture and civilization, nature and human

SKYLINE REPORTS

comedy magazine

Prosecco Trail

Welcome to a space about sparkling wine, winemakers and lost empires along the trails of the Alps and Adriatic Sea.

Iva Roskin

ivaroskin.wordpress.com

Adventure Travel Nepal

Nepal tour operator and trekking agent

Kula Kunywa

Tales of Taste

zumpoems

Zumwalt Poems Online

Stories That Are All True

...and some of them actually happened.

Arts Discourse

"berlari bolak-balik"

fotografia najwidoczniej realna

Wszystko, co nie pozwala przejść obojętnie...

the drunken cyclist

I have three passions: wine, cycling, travel, family, and math.

%d bloggers like this: