Αμπέλι β , vigneto b, vignoble b, mahastian b, weinberg b, vinamar jaistandus b, vinbergxardenon b, vinya b, vinograd b, vinea b, vynuogynas b, vinja b, wijngaard b, viinitarha b, winnica b, vinha b, vie b, vinice b

What is wine exactly?

Wine Folly

What is Wine?

Wine is an alcoholic beverage made with the fermented juice of grapes. Technically, wine can be made with any fruit (i.e. apples, cranberries, plums, etc) but most wines are made with wine grapes (which are different than table grapes). Speaking of differences, the difference between wine and beer is that beer is made from fermenting brewed grains. So very simply, wine is made from fruit and beer is made from grains. Of course, there exceptions –that push the boundaries of beer,–but that story is for another time.

 

How Many Glasses in a Bottle of Wine and More

What are Wine Grapes?

Vitis-vinifera-wine-grapes-illustration-by-winefollyWine grapes are different than table grapes: they are smaller, sweeter and have lots of seeds. Most wines are made with a single species of grape that originated in Caucasus called Vitis vinifera. There are thousands of different varieties within the Vitis vinifera species–the most common is Cabernet Sauvignon.

 

The Origin of the term “Vintage”

Wine grapes take an entire season to ripen and thus, wine is produced just once a year. This is where the term vintage comes from: “Vint” stands for “Winemaking” and “age” implies the year it was made. So, when you see a vintage year listed on the label, that’s the year the grapes were picked and made into wine. The harvest season in the northern hemisphere (Europe, US) is from August–September and the harvest season in the southern hemisphere (Argentina, Australia) is from February–April.

Non-Vintage (NV) Wine

Occasionally, you’ll find a wine without a vintage listed on the label. Typically, this is a blend of several vintages together; and in the case of Champagne, it will be labeled with “NV” which stands for “Non-Vintage.”

 

Single-Varietal Wine

wine-grape-into-glass-illustrated-wine-folly

Percentage Required to Label as a Single-Varietal Wine

  • 75% USA*, Chile, South Africa, Australia, Greece
  • 80% Argentina
  • 85% Italy, France, Germany, Austria, Portugal, Spain, New Zealand

*Oregon requires 90% of the varietal

 

A single-varietal wine is made primarily with one type of grape. It’s common to see these wines labeled by the name of that grape variety. For example, a bottle of Riesling is made with Riesling grapes. It’s useful to note that each country has different rules for how much of the variety should be included in order to be labeled as a varietal wine.

Wine Blend

wine-blended-into-glass-bottles-illustration-folly

A wine blend is a wine made with a blend of several grape varieties. Blending is a traditional method of winemaking, and today there are several famous wine blends produced in classic winemaking regions. Just so you know, most wine blends are mixed together after the fermentation (and aging) is complete. When grapes are blended and fermented together it is called a field blend. A famous example of a field blend is Port wine.

 

Explore Classic wine blends

Explore the Famous Wine Blends

From the Bordeaux-style blend to the grapes in Chianti, find out what grapes are in the most famous wine blends of the world.

Wine Blends Chart

The Taste of Wine

There are several facets that explain wine’s unique flavor: acidity, sweetness, alcohol, tannin, and aroma compounds produced in fermentation.

Acidity: Wine as a beverage lies on the acidic end of the pH scale ranging from as low as 2.5 (lemon) to as high as 4.5 (greek yoghurt). Wine tastes tart.

Sweetness: Depending on what style of wine you drink, sweetness in wine ranges from having no sugar at all to sweet like maple syrup. The term “dry” refers to a wine without sweetness.See the wine sweetness chart

Alcohol: The taste of alcohol is spicy, palate-coating and warms the back of your throat. Wine’s average range of alcohol is about 10% ABV (alcohol by volume) to 15% ABV. Of course, there are a few exceptions: Moscato d’Asti is as low as 5.5% ABV and Port is fortified with neutral brandy upping it to 20% ABV.

Look at a chart of the alcohol levels in wine

Tannin: Tannin is found in red wines and contributes to the astringent quality of red wine. Put a wet, black tea bag on your tongue for a great example of how tannin tastes.

Read more about tannin in wine

Aroma Compounds: Within the tiny minutia of wine (the phenols, esters, higher alcohols, acids, etc) is where you’ll find the complexities to wine’s flavors and aromas. Each grape variety exhibits aroma compounds at different levels. This is why some wines smell like berries and others smell like flowers. Another contributing factor to wine’s aromas is aging. Nearly all red wines are aged in oak, which not only contributes an oak barrel’s flavor compounds (like vanillan) but also acts as a conduit to expose the wine to oxygen. Oxidation and aging produce a range of unique flavors to wine including nuttiness, and dried fruit/flower flavors.

Find out where wine aromas come from


Conclusion

Your knowledge about wine and how you communicate it with others
Wine is a seemingly simple beverage that becomes more complex the more you study it. The good thing is, it doesn’t matter how much you know, nearly everyone can appreciate wine. In short, wine is good.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

Dining with Donald

Donald on dining in and out

Της Iστορίας το περιθώριο

Μικρές ιστορίες που έμειναν θαμμένες..

Μολύβι και Χαρτί

Ιστορίες περί υδάτων, ανέμων και λοιπών δαιμονίων

LovArt's Corner

books, music, culture

Sizzles & Strings

Hostel-friendly recipes from an aspiring little chef. Fire Burn & Cauldron Bubble.

Afoodiehousewife

What's cookin' ??

WhiskySpeller

Thomas & Ansgar Speller exploring the world of distilled spirits. Geeks. Writers. Travellers. Photographers. Artists.

Bill the Butcher Wine Cellar

God made water, but man made wine ...

Diet Like Paradise

Be nourished for happy healthy life. Enjoy food, Enjoy life............................. No more Live to eat, but Eat well to live Better..................................................... Η τροφή δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα.......... Όμως, η καλή διατροφή μπορεί να προλάβει ή ακόμα να θεραπεύσει τα περισσότερα. Nutriton and Food Therapy. Healthy Tips for Soul and Body

Greek Raisins

κορινθιακή Σταφίδα

LifeWise

be the change

The Lion Wrath

Αll Kinds Of Arts. All Around The World

Hartaetoi

Γεια σας Παιδια!!!!!!!!!!

in my closet

στη ντουλάπα μου

ΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συζήτηση για τα ελληνικά ποτά, την ιστορία τους, τους παραγωγούς τους, την διάθεση τους και γενικά για όλα τα σχετικά θέματα.

Nik4x4gv's Blog

Just another WordPress.com site

~~The Dawn Of Music~~

"Working Hard For Their Dreams"

%d bloggers like this: