Αμπέλι β , vigneto b, vignoble b, mahastian b, weinberg b, vinamar jaistandus b, vinbergxardenon b, vinya b, vinograd b, vinea b, vynuogynas b, vinja b, wijngaard b, viinitarha b, winnica b, vinha b, vie b, vinice b

Posts tagged ‘Καφές κ.α.’

Drink Coffee Out of a 3D-Printed Coffee Cup Made of Coffee – Eater

Drink Coffee Out of a 3D-Printed Coffee Cup Made of Coffee – Eater.

Advertisements

Two Secrets of Good Bubble Tea — Comment of the Day | The Kitchn

Two Secrets of Good Bubble Tea — Comment of the Day | The Kitchn.Bubble Tea Boba Tea - Comment of the Day

Cowboy Coffee Chew and Major League Coffee Dip Review – I Need Coffee

Cowboy Coffee Chew and Major League Coffee Dip Review – I Need Coffee.Chew Coffee Major League Coffee Dip and Cowboy Coffee Chew

11 Wine Themed Coffee Mugs That Reveal What You’re Really Drinking

VinePair


    Morning coffee is a ritual that brings everyone on this planet together (except those that choose to drink tea). Like wine, coffee not only gives us a sensation from the first sip but also creates a sense of community with the people sitting at the kitchen table.

But why is only coffee acceptable in the morning? Why is it that we get the judgy eyes every time we uncork some Pinot Grigio instead of splashing half-and-half into a cup of joe? For those of us that can’t stand another morning without wine in it, here are eleven wine themed coffee mugs for you to fill to the brim with…coffee, wink wink.

Call It Like It Is.

thisiswine_mug

Some Mornings It Takes More Than One.

spout_mug

Why Do I Drink Champagne For Breakfast? Doesn’t Everyone?

bubbly_mug

Drink Locally.

screwparis_mug

Some Days Are Just Harder Than Others.

iwantwine_mug

Red Or White. Just Pour.

red_and_white_mug

Would You Believe Me If I Told You There Was Coffee In Here?
drinking_mug

Crossword Puzzle Wine.

definition_mug

I Drink Wine For Science.

winence_mug

Some Trends Just Need To Die.

brose_mug

Standard Issue In The VinePair Company Kitchen.

vinepair_mug

TEA |authorSTREAM

According to legend, in 2737 BC, the Chinese emperor Shen Nung was sitting beneath a tree while his servant boiled drinking water, when some leaves from the tree blew into the water. Shen Nung, a renowned herbalist, decided to try the infusion that his servant had accidentally created. That tree was a Camelliae Sinensis, and the resulting drink was what is now called Tea.

μέσω TEA |authorSTREAM.

How Art and Coffee Birthed Miami’s Hippest Neighborhood – Eater

How Art and Coffee Birthed Miami’s Hippest Neighborhood – Eater.

Portland Coffee Roundup 2015 – I Need Coffee

Portland Coffee Roundup 2015 – I Need Coffee.Coava Coffee

Hacking Decaf – The Swiss Water Story – I Need Coffee

Hacking Decaf – The Swiss Water Story – I Need Coffee.decaf-4

Δείτε τα απρόσμενα οφέλη του καφέ φραπέ στην υγεία σας! | Υγεία – NewsIt.gr

Δείτε τα απρόσμενα οφέλη του καφέ φραπέ στην υγεία σας! | Υγεία – NewsIt.gr.Δείτε τα απρόσμενα οφέλη του καφέ φραπέ στην υγεία σας!

Artists Transform Coffee Spills Into Masterpieces : The Salt : NPR

Artists Transform Coffee Spills Into Masterpieces : The Salt : NPR.(Left) Afghan girl; (Right) Albert Einstein, by Maria Aristidou

Tag Cloud

Kelsey Schmitt

Travel & Lifestyle

YouNotebookDriver

Free Download Drivers and Software

Mirror Mirror

Look into our mirror...You will see the most amazing things...

My Country Epoque

A View of an Epoch Lifestyle

Hoping and Happines

People. Food. Art. Travel. Fun.

Sofia Kioroglou

Poet-Writer

Lino's blog

Artist_without_contract

Filosofia vegetale

noi e le piante, relazione inscindibile

Dining with Donald

Donald on dining in and out

Της Iστορίας το περιθώριο

Μικρές ιστορίες που έμειναν θαμμένες..

Μολύβι και Χαρτί

Ιστορίες περί υδάτων, ανέμων και λοιπών δαιμονίων

LovArt's Corner

books, music, culture

Sizzles & Strings

Hostel-friendly recipes from an aspiring little chef. Fire Burn & Cauldron Bubble.

Afoodiehousewife

What's cookin' ??

WhiskySpeller

Thomas & Ansgar Speller exploring the world of distilled spirits. Geeks. Writers. Travellers. Photographers. Artists.